Kategorie

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


Dane osobowe


Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu oraz w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia i przetwarzane. Dane osobowe Kupującego mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingowych dla marketingu produktów i usług własnych administratora danych za uprzednią zgodą Kupującego. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§1
Postanowienia ogólne
1.     Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
2.     Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest TOP DESIGN, ul. Sienkiewicza 55A lok. 38, 15-002 Białystok, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 542-305-79-90, adres e-mail: gadzetyupominki@gmail.com, telefon: +48 731 052 530.
3.     Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4.     Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
 
§2
Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
1.      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych;
b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego na jego stronie www.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
·        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
·        art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.
 
§3
Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1.     Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
2.     Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
§4
Okres przechowywania danych osobowych
1.     Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
a) przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
§5
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1.     Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
2.     Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu